LOS 10 CONSEJOS DE ROSANA ANDREU PARA HACER LECTORES

ELS DEU CONSELLS DE ROSANA ANDREU PER FER LECTORS. ARTICLE EN CATALÀ (a continuación en CASTELLANO)

Rosana Andreu és escriptora i bibliotecària i una dona esportista que ha fet de la bicicleta una manera de veure món. El mateix afany que té per fer quilòmetros el té en fer lectors. A la velocitat de la primera hi contraposa la paciència i l’equilibri de la segona
Ella és la primera de les nostres convidades que ens desvetlla com fer lectors,  especialment a l’àmbit infantil i juvenil,  com animar-los a pujar al carro de la lectura i a no baixar-hi per tal d’arribar molt lluny fins a paisatges que mai no haguessin pogut imaginar. Des del club de lectors  a Cambrils  (Baix Camp) que dirigeix i l’experiència acumulada, ara també com a escriptora, crec que té el bagatge suficient com per sorprendre’ns i ajudar-nos a sumar lectors.

Rosana Andreu ens confessa: “Quan explico als pares què faig al club de lectura els dic que la meva intenció és aconseguir que els nens tinguin capacitat per a triar-se ells mateixos els llibres, defugint les típiques col·leccions que fan que vagin “a allò ja determinat”, i que “perdin” una mica de temps per a triar basant-se en l’observació del llibre a partir d’autor, coberta, sinopsi…És a dir, intento que aconsegueixin autonomia i criteri per a decidir per ells mateixos.

Com ho faig?

1.En primer lloc defugint de les col·leccions i triar els llibres per la seva “individualitat”, com a elements “individuals”.

2.Llegint de manera dramatitzada algun fragment. Hi ha fragments, per exemple de Roald Dahl, que no fallen mai.  O llegint fragments sense acabar (deixant la intriga)…

3 .Triant autors clàssics i nous, alternativament.  Si són autors clàssics, presento la resta de les seves obres. Si són autors més nous, que no tenen tan recorregut, a part de la resta de les seves obres, trio obres relacionades temàticament. Si llegim El terrible Guillem, de  Richmal Crompton, els ensenyo altres llibres de nens entremaliats. En el d’aquests autors, si puc, miro d’establir algun vincle o contacte del tipus gravar un video i enviar a l’autor per tal de veure si aconseguim feedback, alguna entrada al bloc. De vegades fins i tot he enviat missatges a autors estrangers…

4. Moltes vegades preparo informació “no literària”. Per exemple, busquem localitzacions on passa l’acció del llibre. En el cas de Estimada Theo, d’Anne Vantal que té lloc a a Grècia, vam localitzar Grècia als mapes, vaig explicar històries de mitologia, i vaig ensenyar l’alfabet grec. Finalment vam fer un punt de llibre amb el nom de cada infant lector en alfabet grec.

5. Quan ve un autor a visitar-nos intento cuidar aquesta visita d’alguna manera. En primer lloc sempre demano que es comprin els llibres de l’autor i que  quedi content / sorprés.

6. Una qüestió bàsica, per a mi, és la de RELACIONAR CONCEPTES. Qualsevol cosa que em crida l’atenció del dia a dia, ja sigui una conversa, un article de diari, un llibre, i es pot relacionar amb el que estem llegint, sempre ho vinculo d’alguna manera.

7. Emprant tècniques del pedagog italià  Gianni Rodari , el pare del binomi fantàstic i de la gramàtica de la fantasia. El darrer dia, parlant de Pippi Calzaslargas  d’Astrid Lindgren, vaig llençar una bateria de preguntes tipus: i  si Pippi en lloc de ser una nena fos un nen, què passaria? I si Pippi es fes adulta? I si…. . També de vegades inventem finals alternatius a algun capítol.

8. Llegint altres gèneres narratius. M’agrada incloure poesia, còmic i parlar de llibres de coneixements també.

9 .Experimentant coses dels llibres: quan vam llegir La meravellosa medecina d’en Jordi del Roald Dahl, vaig portar pots de vidre i diverses potingues per tal que cada nen creés la seva pròpia medecina (vinagre, oli, sucre, farina, detergent…), això barrejat amb pastilles efervescents… va crear una mescla demoníaca, i els nens s’ho van passar d’allò més bé. Quan vam llegir Pet de llop de Pep Molist vaig preparar diversos pots d’olors diversos tancats : els nens havien d’endevinar a cegues!

10.Animar els nens a que portin les lectures que tinguin per casa, quan en compren per Sant Jordi o Nadal i Reis, les lectures que són les seves preferides (encara que siguin de quan eren petits), que parlin de qualsevol lectura que estiguin fent, encara que no sigui la que fem al club.

I moltes més.  Però sempre sense deixar de banda que allò realment important és la lectura i compartir quines sensacions ens ha provocat, i compartir-les entre tots. Intentar transmetre el que a mi m’emociona de cada llibre, de manera entusiasta. Ah! i també és important ESCOLTAR. Jo no sóc la que tinc la paella pel mànec, sinó que estic alli per tal de guiar la sessió i escoltar el que ells tinguin a dir.  El temps i l’experiència m’han donat la capacitat cada cop de relacionar més coses, i en una mateixa sessió puc llegir fragments de llibres, explicar arguments de llibres d’adults, cantar cançons, explicar contes, parlar d’art… tot relacionat amb la lectura que estiguem fent (o no), perquè les converses són fluïdes, i si estem parlant d’una cosa i un nen enceta una conversa de quelcom que li ha passat pel cap, doncs benvinguda sigui…

 

ARTÍCULO EN CASTELLANO 

Rosana Andreu es escritora y bibliotecaria y una mujer deportista que ha hecho de la bicicleta una manera de ver mundo. El mismo afán que tiene para hacer kilòmetros lo tiene para hacer lectores. A la velocidad de la primera contrapone la paciencia y el equilibrio de la segunda
Ella es la primera de nuestras invitadas que nos desvela como ganar lectores, especialmente en el ámbito infantil y juvenil, como animarlos a subir al carro de la lectura y a no bajarse para llegar muy lejos hasta paisajes que nunca hubieran podido imaginar. Desde el club de lectores que dirige  en Cambrils (comarcas de Tarragona en Catalunya) la experiencia acumulada, ahora también como escritora, creo que tiene el bagaje suficiente como por sorprendernos y ayudarnos a ganar lectores, especialmente en el ámbito infantil y juvenil.

Rosana Andreu nos confiesa: “Cuando explico a los padres qué hago en el club de lectura les cuento que mi intención es conseguir que los niños tengan capacidad para elegir ellos mismos los libros, rehuyendo las típicas colecciones que hacen que vayan “a tiro fijo”, y que “pierdan” un poco de tiempo para elegir basándose en la observación del libro a partir de autor, cubierta, sinopsis…Es decir, intento que consigan autonomía y criterio para decidir por ellos mismos.

¿Cómo lo hago?

1. En primer lugar rehuyendo de las colecciones y elegir los libros por su “individualidad”, como elementos “individuales”.

2.Leyendo de manera dramatizada algún fragmento. Hay fragmentos, por ejemplo de Roald Dahl, que no fallan nunca.  O leyendo fragmentos sin acabar (dejando la intriga)…

3. Eligiendo autores clásicos y nuevos, alternativamente.  Si son autores clásicos, presento el resto de sus obras. Si son autores más nuevos, que no tienen tanto recorrido, aparte del resto de sus obras, elijo obras relacionadas temáticamente. Si leemos  Las aventuras de Guillermo el terrible de Richmal Crompton, les muestro otros libros de niños traviesos (como Miguel el travieso de Lindgren ). Si puedo, miro de establecer algún vínculo o contacto del tipo “grabar un video” y mandárselo al autor para ver si conseguimos feedback, alguna entrada en el blog. A veces incluso he enviado mensajes a autores extranjeros…

4. Muchas veces preparo información “no literaria”. Por ejemplo, buscamos localizaciones donde pasa la acción del libro. En el caso de Querida Theo, de Anne Vantal que transcurre en Grecia, localizamos Grecia en los mapas, contamos historias de mitología, e incluso compartimos el alfabeto griego. Finalmente construimos un punto de libro con el nombre de cada niño en alfabeto griego.

5. Cuando viene un autor a visitarnos intento cuidar esta visita de alguna manera. En primer lugar siempre pido que se compren los libros del autor y que  quede contento / sorprendido.

6. Una cuestión básica, para mí, es la de RELACIONAR CONCEPTOS. Cualquier cosa que me llama la atención del día a día, ya sea una conversación, un artículo de periódico, un libro, y que se puede relacionar con el que estamos leyendo, siempre lo vinculo de alguna manera.

7. Empleando técnicas del pedagogo italiano  Gianni Rodari , el padre del binomio fantástico y de la gramática de la fantasía. El último día, hablando de Pippi Calzaslargas de Astrid Lindgren , hice una batería de preguntas tipo: ¿y Si Pippi en vez de ser una niña fuera un niño, que pasaría? ¿Y si Pippi se hiciera adulta? Y Sí…. . También a veces inventamos finales alternativos a algún capítulo.

8. Leyendo otros géneros narrativos. Me gusta incluir poesía, cómico y hablar de libros de conocimientos también.

9 .Experimentando cosas de los libros: cuando leímos La maravillosa medicina de  Jordi, de Roald Dahl  traje botes de vidrio y varios mejunjes para que cada niño creara su propia medicina(vinagre, aceite, azúcar, harina, detergente…), esto mezclado con pastillas efervescentes… creó una mezcla demoníaca, y los niños se lo pasaron a las mil maravillas. Cuando leímos Pet de llop de Pep Molist  preparé varios botes de olores diversos cerrados  que los niños debían adivinar a ciegas.

10.Animar los niños a que traigan las lecturas que tengan por casa, cuando compran por Sant Jordi o Navidad y Reyes, las lecturas que son sus preferidas (aunque sean de cuando eran pequeños), que hablen de cualquier lectura que estén haciendo, aunque no sea la que hagamos al club.

Y muchas más.  Pero siempre sin dejar de banda que lo realmente importante es la lectura y compartir qué sensaciones nos ha provocado, y compartirlas entre todos. Intentar transmitir el que a mí me emociona de cada libro, de manera entusiasta. Ah! y también es importante ESCUCHAR. Yo no soy la que tengo la sartén por el mango, sino que estoy allí para guiar la sesión y escuchar el que ellos tengan a decir.  El tiempo y la experiencia me han dado la capacidad cada vez de relacionar más cosas, y en una misma sesión puedo leer fragmentos de libros, explicar argumentos de libros de adultos, cantar canciones, explicar cuentos, hablar de arte… todo relacionado con la lectura que estemos haciendo (o no), porque las conversas son fluidas, y si estamos hablando de una cosa y un niño comienza una conversación de algo que le ha pasado por la cabeza, pues bienvenida sea…

Blog de Rosana Andreu, bibliotecària i escriptora. Foto cedida per ella mateixa.

http://colordetardor.blogspot.com.es/2017/05/granets-de-sorra.html

Video de Rosana Andreu de La Dona Vestida de negre : https://www.youtube.com/watch?v=WuJkhkNc-mM

JORDI FOLCK ENTRA EN ACCIÓN (2) o LA ANIMACIÓN LECTORA

Continua desde el artículo anterior donde desplegaba un método propio para incentivar la lectura. O cómo el escritor debería convertirse en actor y el lector adolescente en público fiel.

4.La comunicación no verbal –o el gesto- es otro de los canales que el creador-promotor tiene que dominar conjuntamente con el habla, la mirada, el gesto (e incluso la indumentaria). Se trata de divertirse un mismo en el foro, y de divertir/animar a los demás generando un contagio anímico, una confianza que el lector agradece. Se trata que descubra, a mi manera de ver, una persona disciplinada, que trabaja en/ y con la inspiración y que sabe comunicar, que pasea la mirada por todos y cada uno de los niños, que invita a leer como uno de los juegos más animados al alcance de todo el mundo y que apuntala con un gesto enérgico sus manifestaciones. Cuando hablo de “La dona vestida de negre” que trata de las obsesiones amorosas y de sus peligros, de las parejas que acaban sus relaciones a golpe de whatsapp me convierto en una enamorada pánfila que espera los mensajes de su enamorado cómo si perdiera la vida en ello mientras observo el móvil como si fuera la última salvación de la humanidad entera a la vez que despierto la hilaridad más dichosa. Cuando hablo de “Nadie es un zombi” que trata sobre la intolerancia en la escuela pido a los alumnos que cuenten cuántos puntos “zombis” los alejan de su humanidad haciendo el gesto de abandonar el aula si hay peligro de contar con algún zombie enganchado al televisor y a las pantallas o que no lee bastante o que hace de los siete pecados capitales una manera de vivir. Cuando les hablo del “Manuscrito de las bestias”, novela de terror, bajo la voz para atraerlos a una pesadilla…mientras lanzo una mirada al vacío como quien observa una aparición fantasmal, a la vez que los jóvenes lectores giran la cabeza atemorizados…Divertimento, entusiasmo, entrega, pasión, arrebatamiento que hacen de la lectura una experiencia para todos los sentidos. “La vida es un escenario” escribió Shakespeare y también en el aula de una escuela.

5. El escritor es el canal, donde las letras cobran cuerpo, una parabólica, el punto para mover el mundo, para sacudir conciencias en formación. Y sea con el apoyo visual de un power point que secunda el discurso, sea con la fuerza de la palabra hace falta que el escritor se transforme en un gran contador de historias. Aquello que escribía el psiquiatra Eric Berne… “si un cuento es el hueso, contarlo es la carne, la parte más jugosa para clavar un buen mordisco. Toda narración tiene cercanías, es decir el conjunto de temas sugeridos por cada historia que se comparten con el lector, a quien se pide apoyo, que haga palanca, que acabe haciendo suyas las obsesiones del escritor. Se le abren nuevos mundos, se le ayuda a descubrir que bajo el mantel hay un submarino (con permiso del gran Joan Barril) y que, llevado por la emoción vuelva al libro, que lo continúe (si lo abandonó) o que lo termine si no lo ha hecho. Es, insisto, el contagio anímico del escritor feliz que “vende” su historia y que atrapa lectores, que hace revivir las letras con su vehemencia. En una palabra, la vigilancia y la atención del estilo propio como un sello identificador. Cada cual a su manera. Un foro como una actuación/animación, un “bolo” teatral que hace público/lectores. Una voz literaria que se desdobla con una voz pública y notoria. Un foro escolar no es la presentación amodorrada, tediosa, fastidiada de un libro sino una apuesta firme, decidida y esforzada para ganar lectores fieles.

6. Termino: hay que conseguir un lector agradecido que apueste por nuevas lecturas más allá de las obligatorias. Hay que intentar un principio de amistad a través de las redes sociales, que en cierto modo el lector pueda tener acceso al escritor –punto conflictivo y debatido en cantidad suficiente- y vea su proximidad aunque sea sólo por el intercambio de un saludo o un agradecimiento o una recomendación. Firmar los libros, al terminar el foro, agradecer públicamente las actividades de lectura, los trabajos manuales, aceptar fotografiarse con los alumnos (cada cual con su modestia) transforma la presentación de un libro en un acontecimiento escolar/social. En aquellas ocasiones en que, al abandonar la escuela, algunos padres me han pedido una fotografía con sus hijos descubro un gran arrobamiento mutuo, un trato especial cuando el escritor de literatura infantil y juvenil, tan olvidado, consigue un estatus de estrella, estrella, pero, cercana, amable, cordial, aquel a quien invitarías a cenar cuando el libro y el autor se han convertido en un asunto de familia. Acostumbro a obsequiar puntos de libros propios, gafas folckfantásticas y materiales complementarios que completan la experiencia. La animación lectora continua en casa.

Y 7. Cuál es el precio de un foro? Pasárselo bien –unos y otros – no tiene precio, como no tiene precio dejar huella en el alma de un lector. Cuando la actuación es terminada llegan las firmas: hay mucha discusión al respeto. No acostumbro a visitar escuelas donde socializan los libros. A veces la escuela no ha compartido toda la información y me encuentro que pertenecen a la biblioteca escolar. Los libros son piezas fundamentales de la biblioteca del niño y aquel es su lugar al cual el niño volverá, tarde o temprano. Nunca firmo “papeles” si el libro es socializado. Cuando el libro pertenece al niño creo que es bueno hacer una buena dedicatoria en los libros o en las cuartillas que, aquellos que han olvidado el libro, te ofrecen con cierta culpabilidad. Y la dedicatoria que incluye el nombre del niño, unas palabras y la firma convierte aquel libro en un libro especial que será exhibido como un triunfo ante los padres. Por lo tanto creo que no hay que tener prisa al cumplir con el rito de las dedicatorias y las firmas. Yo intento una caligrafía gótica en los libros de terror; una letra pequeña y redonda en los de humor. También, en una hoja en blanco hay espacio por el arte. Y así, pienso que aquel libro se ha transformado en un libro único y especial, la obra literaria embellecida que, me gustaría pensar, guardarán con especial predilección.

En el fondo asumo el papel de publicitario: observar el mercado y (feedback incluido) y hacer el producto a medida variando si hace falta a partir de la recepción y de los “imputs” recibidos por el público objetivo: los lectores. La animación lectora  se construye a partir del lector y de sus características

Pido excusas si el lector considera mi artículo solo la defensa de una exageración. Insisto. En quince años y más de 400 conferencias ante niños he podido identificar un “máximo común denominador “.

Mío y, si quiere probarlo, también suyo.

 

Fotografia (cedida) Alumnes lectors del Parc del Saladar a  Alcarràs, a Lleida

LA ANIMACIÓN LECTORA O LA CREATIVIDAD ENTRA EN ACCIÓN (1)

Insisto: para lograr jóvenes lectores y generaciones futuras de devoradores de libros es necesario…
1. Fomentar la creatividad entre los más jóvenes a partir de los 11 años para evitar ese socavón que viene y que es el responsable del descenso de lectores  adolescentes hasta que llegan a la universidad y aterrizan de nuevo.
2. Animar a leer en las escuelas (donde a menudo se cortan las ganas de leer después de los exámenes o pruebas de control a los que el lector debe someterse sí o sí). Esto pasa también por los autores, de visita por las escuelas que deben convertir la experiencia lectora en algo divertido, singular y con que el lector tenga ganas de meterse de nuevo en el libro y de conocer a nuevos autores.  ¡Qué afortunados son los lectores del s.XXI al conocer de primera mano a Jordi Sierra i Fabra, a Care Santos y a tantos que visitan regularmente los centros educativos donde su obra es recomenadada!. Que placer  no hubiera sido el mío de conocer a mis héroes literarios que, en los 70 eran Joaquim Carbó (La Casa sota la sorra) ,  Sebastià Sotorra (El zoo de Pitus)  Emili Teixidó (Diego, Berta y la máquina de rizar niebla)…

De eso va el artículo de esta domingo caluroso: de la responsabilidad del autor de hacer lectores con pasión. De otras medidas o recomendaciones hablaremos en próximos posts.

Este año 2017 celebro, invitado por varias editoriales (muy especialmente Barcanova) y por la Institución de las Letras Catalanas, quince años de foros. Son más de 400 charlas que me obligan, con gusto, a compartir esta experiencia siempre enriquecedora, nunca decepcionante. Al paso del tiempo como el picapedrero que afina el golpe para sacar la mejor melodía y el más bello resultado de la piedra ( y ríanse pero hay molleras muy duras) uno acaba dibujando un tipo de decálogo, nacido de la experiencia y de probar e incorporar nuevos registros.

Todavía quedan escritores que comparan una charla en las escuelas con una clase magistral de aquel que habla, de aquel que escucha. Otros hacen un ejercicio de improvisación del “a ver qué pasa” y a “ver qué preguntas me hacen” y ovillo y desovillo a gusto. Y creo que ambos se equivocan.

Dudaba en el momento de titular esta crónica si encabezarla con un titular muy Truffaut tipo “400 foros, los 400 golpes” pero he preferido llamar la atención con un grito que responde, de mejor manera al objetivo del artículo que sería: toda animación lectora debería contar con más elementos de espectáculo (oratorio y teatral) que de conferencia o exposición. Y si me lo aceptan, un buen golpe (y memorable) encima las emociones del lector, si el libro lo permite.

Cuando escuelas e institutos me piden con insistencia que vuelva, año tras año, obsequiándome con una sentencia tan favorecedora como “hay un antes y uno después de tu visita” reconozco que mi pequeño orgullo lo agradece. Los escritores de literatura infantil y juvenil tenemos pocas satisfacciones: los medios de comunicación nos olvidan, el lector adulto nos toma como “aprendices de literatura adulta”, y algunas librerías nos “guardan” en los últimos o en los primeros estantes a la altura de “esos locos de pantalón corto” pero lejos de los prescriptores/ compradores o en esa esquina o recodo, la segunda estrella a la derecha… Cómo escribía Eva Piquer somos “los invisibles”. Cómo no es mi intención desahogarme en nuestras misiones imposibles acelero el mensaje y entro de pleno en aquello que me trae a practicar un tipo de decálogo de cosecha propia que admite todos los debates y discusiones del mundo advirtiendo, pero, que a mí, me funciona.

1. Un creador literario en el siglo XXI debe ser consciente que, en tiempo de las nuevas tecnologías, la atención del joven lector se dispersa con comodidad. Hay que recordar, de nuevo,  el libro de Nicholas Carr sobre “Qué está haciendo Internet sobre nuestras mentes” (Superficiales, 2010) sobre los déficits de atención que implica permanecer en cinco escenarios al mismo tiempo: el estudiante actual ve televisión a la vez que envía emails desde la tablet, responde whatsups y mantiene, a la vez, una conversación familiar e incluso se mueve por sus redes sociales (a veces falseando su edad) como pez por el agua? Un creador no puede sentarse detrás de la mesa del maestro y soltar sus reflexiones en espera de silencio, admiración y empatía del lector cuando reproduce, posiblemente, la actitud del maestro que sobrelleva cuatro o cinco horas diarias de clase o más. Todo escritor debe poseer cierta conciencia escénica y, en la medida de sus posibilidades considerar que el aula es un plató por el cual menearse obligando, si hace falta, a los alumnos a seguirlo a lo largo del aula. A veces pasar el power point obliga a guardar cobijo junto al ordenador y la pantalla o, si es pizarra digital a su sombra. A menudo pido ayuda a maestras o alumnas para este trabajo mecánico o un mando a distancia pero evito esclavizarme en un solo punto clavando allí mi bandera. Del mismo modo si paso en “streaming” la conversación busco algún colaborador con mi teléfono móvil en mano (o en trípode de sobremesa)

2. Creatividad escénica implica también “actuación”. Admiro al escritor catalán Jaume Copons cuando se atavía con una túnica y se convierte en un maestro Jedi (o quizás monje benedictino) presentando su “Sant Jordi de las Galaxias” o cuando la glamurosa Núria Pradas imita a Tía Adela de viajes por el mundo (especialmente en el público más infantil) Y entramos en la clave de vuelta de este modesto decálogo: toda animación lectora necesita ser interpretada en clave teatral (con hábitos o sin) pero con conciencia llena de que, aquella hora, hora y media de foro tiene que hacer todavía más memorable el libro y el autor y evidenciar que la literatura debe ser, antes de que nada, amena, sea comedia o drama el tema que nos ocupa. De aquí el titular que no querría que nadie juzgara como invitación frívola y sí como mesa de debate. Un creador debería encomendar, entusiasmar, animar la audiencia. Eso sí es hacer lectores animados y fieles donde continente y contenido empuñan, tal vez, la misma arma. Si, como es sabido “enseñar es emocionar”, hablar de un libro es hacerlo revivir, servir a la literatura y a sus lectores, entronizarla a un lugar privilegiado del cual ha sido desterrada, convertirla en la vasija de emociones en el cual fue concebida. La Creatividad de ser distintos, únicos y ganarnos un ligar en la retina del joven espectador.

3. “Actuación” implica “dominio de la voz” y de sus recursos. Creatividad también en la expresión. Para evitar aquello que se conoce como “rollo” uno tiene que guarnecer su expresión verbal de cambios de tono –levantar o subir la voz– practicar los silencios, imitar otras voces, encarnar personajes o, especialmente en la novela realista, denunciar los hechos que nos ocupan con la rabia y el tono correspondiente. Me gusta literalmente dejar “clavados” los niños a sus asientos, pasando de la reflexión al grito, subrayar las palabras de valor con largos silencios mientras añado la comunicación verbal. Reconozco que los niños agradecen mucho más esta actuación que los jóvenes que, a menudo, parecen perdidos de planeta a quién nada ni nadie conmueve. Esta actuación y dominio de la voz acaban convirtiéndose en una estructura secreta que se repite en cada foro cuando se trata del mismo libro: uno descubre que repite las mismas palabras en el mismo orden y la misma escalera de entonaciones y que, ante un feedback poderoso, refuerza y modifica aquellas partes para una repercusión retórica más grande. Sí, hemos pasado de la exposición a la persuasión. Tal vez, de la indiferencia a dejarles boquiabiertos. ¿Acaso los Hermanos Marx no probaban sus gags en el teatro para incorporar después a los films?  O la “creatividad aplicada” . Del mismo modo uno prueba y prueba la manera de decir hasta encontrar la manera más adecuada para cada público lector. Y “remata” el “trabajo” con una estocada expresiva.

(continuará en breve)

Foto: (cedida) Fòrum a l’Escola Mare de Déu de l’Acadèmia a Lleida